Make your own free website on Tripod.com

Skala Alam Bina

Home
Tugasan 1
Tiang Sedap
Nota Kasar
Masalah Perumahan
Kejadian Manusia & Kisah Nabi Adam
Siapa mentadbir bumi?
Skala Alam Bina
Kepercayaan

RAG 132  Penghantar Alam Bina &

                 Penempatan Manusia

Add your content here
OBJEK
DALAMAN

BANGUNAN

PERKARANGAN

URBAN

WILAYAH

 
DUNIA

NIAT

memenuhi keperluan pengguna dan pasaran
menghasilkan ruang dalaman yang selesa dan indah
menyediakan ruang untuk aktiviti harian manusia & memberi perlindungan
menghasilkan persekitaran yang menarik & mengikut fungsi tertentu
menghasilkan urban yang menarik & indah
membentuk sebuah wilayah yang memenuhi ciri-ciri wilayah (dari segi infrastruktur, sistem pentadbiran & sbgnya)

mentadbir wilayah-wilayah yang terdapat dalam dunia

LAKU
merekacipta & menghasilkan mengikut kehendak pengguna dan pasaran
mengubahsuai susun atur perabot-perabot, membuat penilaian estetik dan merekacipta ruang yang selesa
merekabentuk bangunan mengikut kesesuaian & kegunaannya serta menerapkan nilai-nilai estetik dan proses rekabentuk
merekabentuk sirkulasi persekitaran dan susun atur flora
membentuk & menghasilkan infrastuktur yang canggih & bersesuaian dengan kehendak manusia setempat
menghasilkan sebuah wilayah yang mantap

menghasilkan undang-undang atau akta-akta untuk memudahkan kerja-kerja pentadbiran

HASIL

produk-produk & barangan
suasana ruang dalaman yang selesa dan menarik
bangunan-bangunan
suasana persekitaran yang indah & menarik serta membolehkan aktiviti-aktiviti seperti beriadah & rekreasi
urban yang mempunyai infrastruktur yang sempurna
wilayah yang bersempadan

undang-undang atau akta-akta pentadbiran

AKTOR
PEREKA
INDUSTRI
PEREKA
DALAMAN
ARKITEK
PEREKA
LANDSKAP
PEREKA
URBAN
PERANCANG
WILAYAH

GOVERNMENT

ATURAN
mengikut spesifikasi yang ditetapkan
berdasarkan kehendak pelanggan & kesesuaian ruang dalaman dari segi saiz, warna, susun atur & nilaiestetik
mengikut kehendak pelanggan & pengguna akhir serta akta-akta pembinaan
 
berdasarkan kehendak pelanggan & mengikut kesesuaian alam sekitar
berdasarkan bentuk geografi & kehendak pengguna
mengikut sistem pentadbiran

mengikut undang-undang atau akta-akta pentadbiran

TAPAK
katelog, kilang/gurdang & dalaman
ruangan dalaman dalam bangunan
perkaranagn
urban
wilayah
dunia
 

alam semesta