Make your own free website on Tripod.com

Nota Kasar

Home
Tugasan 1
Tiang Sedap
Nota Kasar
Masalah Perumahan
Kejadian Manusia & Kisah Nabi Adam
Siapa mentadbir bumi?
Skala Alam Bina
Kepercayaan

RAG 132  Penghantar Alam Bina &

                 Penempatan Manusia

 

PROSES PENGHASILAN

 

Berlaku 24 jam dan di mana-mana sahaja, agar peka dengan alam sekitar atau alam bina

 

Eemen-elemen penghasilan

 

i)                   Niat : syarat niat adalah kena tahu, faham,    

              berupaya membezakan antara betul dan  

              salah, berilmu serta memahami…

            : terbahagi kepada Implisit (disimpan) dan

               Eksplisit (diterangkan)

 

ii)                Aktor : merupakan individu atau institusi (awam,

                pemerintah-pemerintah, pengguna)

 

iii)              Laku : menghasilkan, membuat, mencipta dan

              sebagainya

 

iv)               Aturan : peraturan, akta, undang-undang, yang     

                       mengaturkan sesuatu tindakan

 

v)                 Hasil : kebiasaannya boleh dilihat, disentuh dan

                    memerlukan ruang

                       : objek, barang, bangunan dan sebagainya

 

     vi)      Tapak : kawasan / tempat / ruang untuk menempatkan 

                          hasil

p80218756ie.jpg

MENGAPAKAH ORANG YANG TINGGAL DI KAWASAN SEJUK ENGGAN MENINGGALKAN KAWASAN PETEMPATAN MEREKA? WALAUPUN MEREKA TERPAKSA MEMAKAI PAKAIAN YANG AMAT TEBAL....
 
PADA PENDAPAT SAYA.... terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka enggan meninggalkan kawasan petempatan mereka.
 
i) kawasan tersebut merupakan kawasan pencarian sumber rezeki atau pendapatan mereka. Justeru mereka rela tinggal di kawasan yang begitu sejuk dan sanggup berpakaian tebal.
 
ii) kemungkinan kawasan tersebut merupakan kawasan atau tempat
kelahiran mereka, tempat kelahiran nenek moyang mereka. Oleh hal
sedemikian mereka tidak sanggup meninggalkan tempat tersebut, 
tidak sanggup berjauhan dengan keluarga mereka.
 
iii) selain itu faktor kepercayaan atau agama mereka menjadi punca
mereka tidak mahu meninggalkan kawasan tersebut. Kebiasaannya
terdapat puak-puak atau kaum-kaum yang percayakan kuasa alam. Mereka percaya bahawa sekiranya mereka meninggalkan tempat
kelahiran mereka, maka mereka akan ditimpa kecelakan atau
perkara-perkara yang tidak diingini. Justeru mereka terus menetap
di kawasan tersebut.
 
Faktor-faktor di atas sekadar pendapat saya sahaja, tiada kaitan atau merujuk kepada mana-mana kaum ataupun manusia.

comets.jpg

Perbezaan  antara  petempatan  dan  penempatan  manusia

 

Petempatan : merupakan  tempat  atau kawasan tinggal  yang tetap bagi manusia. Contoh  seperti  petempatan orang asli

 

Penempatan : lebih  kepada  pebdekatan  aspek  reruang,  lokasi,  pertumbuhan( geografi,  planning,  penyelenggaraan), pendekatan  ekologi  (corak  atau  struktur  masyarakat  bandar  dan alam sekitarnya, melihat  bagaimana  manusia  berkelakuan  dalam  alam sekitarnya) dan  pendekatan  biologi